MY MENU

요금안내

Charge이용요금

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
객실명 평형 인원 비수기 준성수기 성수기 계절성수기
기준 최대 주중 금요일 토요일 주중 금요일 토요일
양지 15평 4415만원17만원17만원23만원23만원23만원 25만원 32만원
수선화 10평 229만원10만원10만원15만원 15만원 15만원 19만원 23만원
메꽃 10평 229만원10만원10만원15만원 15만원 15만원 19만원 23만원
민들레 10평 229만원10만원10만원15만원 15만원 15만원 19만원 23만원
코스모스 25평 6 623만원25만원25만원29만원29만원29만원 35만원 39만원
해바라기 25평 6 623만원25만원25만원29만원29만원29만원 35만원 39만원
들국화 25평 6 623만원25만원25만원29만원29만원29만원 35만원 39만원
 • 주중(일~목), 금요일, 주말(토요일)
 • 성수기 : 성수기, 계절성수기기간은 예약달력으로 확인
 • 최대인원 초과 시 (영,유아 포함) 절대 입실이 불가합니다 (환불없이 퇴실)
  애완동물 동반 입실 불가
 • 입금계좌 : 농협 김귀선 352-1445-3514-93
 • 입금계좌 : 농협 김정민 352-1445-3648-23
 • 예약금액은 이용금액 전액을 6-8시간 이내에 입금하셔야 합니다.
 • 바베큐 하실때 30분 ~ 1시간전 미리 말씀해주시면 됩니다.
 • 그릴 및 숯 대여비 (2인 2만원, 4인 3만원, 6인 4만원)
 • 예약시 유의사항 확인 후 동의하셔야 예약이 가능합니다.