MY MENU

요금안내

Charge이용요금

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
객실명 평형 인원 비수기 준성수기 성수기 계절성수기
기준 최대 주중 금요일 토요일 주중 금요일 토요일
양지 15평 4417만원18만원18만원18만원21만원21만원 23만원 30만원
수선화 10평 2210만원12만원12만원12만원 15만원 15만원 18만원 23만원
메꽃 10평 2210만원12만원12만원12만원 15만원 15만원 18만원 23만원
민들레 10평 2210만원12만원12만원12만원 15만원 15만원 18만원 23만원
코스모스 25평 6 623만원25만원25만원25만원27만원27만원 30만원 39만원
해바라기 25평 6 623만원25만원25만원25만원27만원27만원 30만원 39만원
들국화 25평 6 623만원25만원25만원25만원27만원27만원 30만원 39만원
  • 주중(일~목), 금요일, 주말(토요일)
  • 성수기 : 성수기, 계절성수기기간은 예약달력으로 확인
  • 기준 및 추가 인원에는 영,유아도 포함되며 금액은 2만원 추가됩니다.(전화문의)
    ※ 성수기, 계절성수기에는 영유아도 포함 3만원 ※ / 최대 인원초과시 입실 불가 환불 불가, 애완동물 동반 입실 불가
  • 입금계좌 : 농협 김귀선 352-1445-3514-93
  • 입금계좌 : 농협 김정민 352-1445-3648-23
  • 예약금액은 이용금액 전액을 6-8시간 이내에 입금하셔야 합니다.
  • 바베큐 하실때 30분 ~ 1시간전 미리 말씀해주시면 됩니다.
  • 그릴 및 숯 대여비 (2인~4인 2만원, 4인~6인 4만원)